| ]
Η Ντόρα είναι μπαργούμαν με ένα αφεντικό που την εκμεταλεύεται. Έχει ένα φίλο που θέλει να την παντρευτεί. Είναι και μητέρα. Σήμερα δεν πρέπει να ξεχάσει κάτι σημαντικό.