| ]
Η τεχνολογία μας εξελίσσει, λέει η Άμπερ Κέις, καθώς γινόμαστε μια νέα εκδοχή του homo sapiens, η οποία κοιτάζει οθόνες και πατάει κουμπιά. Στηριζόμαστε πλέον σε "εξωτερικούς εγκεφάλους" (κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές) για να επικοινωνήσουμε, να θυμηθούμε, ακόμα και να ζούμε δευτερεύουσες ζωές. Αλλά οι μηχανές αυτές τελικά θα μας διασυνδέσουν ή θα μας κατακτήσουν; Η Κέις προσφέρει εντυπωσιακά στοιχεία για τους κυβερνο-εαυτούς μας.