| ]
Τα μέσα ενημέρωσης και οι διαφημιστικές εταιρείες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τα ίδια παλιά δημογραφικά για να κατανοήσουν το κοινό, αλλά γίνεται όλο και πιο δύσκολο να ενημερωθούν με διαδικτυακά στοιχεία, λέει η ερευνήτρια των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Τζοάννα Μπλάκλεϊ. Καθώς η κοινωνική δικτύωση ξεπερνά τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης και οι γυναίκες υπερτερούν αριθμητικά των ανδρών χρηστών, η Μπλάκλεϊ εξηγεί ποιες αλλαγές πρόκειται να γίνουν στο μέλλον των μέσων ενημέρωσης.