| ]
 Τι κοινό έχουν τρεις άνθρωποι, από τρεις διαφορετικές γωνιές του πλανήτη;